Eurindia Logo
ECCP LogoEU Logo
Text Size:| ਏਡਵਾਂਸਡ ਸਰਚ

Home - Menu Bar Description - Menu Bar Partners - Menu Bar Consortium area - Menu Bar Public results - Menu Bar News & Events - Menu Bar Contacts - Menu Bar  
image: home
ਯੋਰਇੰਡੀਆ  
 
ਖ਼ਬਰ  
mage: home

ਯੋਰਇੰਡੀਆ ਇਕ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਰੋਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਆਰਥ਼ਕ ਸਹਿਯੋਗ (ਕੋ-ਫ਼ੰਡਿਡ) ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਰਾਸ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ

ਇਸ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਰਥ਼ਿਕ ਸੰਬਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ (ਵਾਣਿਜ, ਉਧਯੋਗਿਕ, ਜਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ) ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਤੇ xvਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਤਕ ਦੇ ਕਪੜਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਦ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਯੋਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਜਨ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ


ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਰੀਜੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਰੀਜੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ
27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005
ਯੋਰਇੰਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਨਲਾਈਨ

ਯੋਰਇੰਡੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ਇਥ਼ੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪਾਓ
29 ਨਵੰਬਰ 2004
 
Languages: English | Italian | French | Dutch | Hindi |Punjabi
webmaster@eurindia.org | info@eurindia.org | Site Map